انواع سرامیک آشپزخانه


مدل کاشی آشپزخانه

 اگر آشپزخانه شما به گونه ای است که جایگاه مشخصی برای اجاق گاز تعیین شده است، می توانید آن را در جایی قرار دهید که پشت آن کاشی های طرح دار خود را بگذارید و می توانید با استفاده از کاشی های طرح دار دیوار پشت اجاق گاز خود را نسبت به بقیه قسمت های آشپزخانه تنوع دهید و این قضیه باعث زیباتر شدن فضای آشپزخانه می شود.

یا حتی می توانید با توجه به شکل کابینت هایی که در اطراف بالای اجاق گاز وجود دارند، طراحی کاشی ها را تنوع ببخشید و همچنین می توانید از کاشی های طرح دار یا دالبردار که در شکل های مختلف وجود دارند برای قسمت های مختلف و همچنین پشت اجاق گاز استفاده کنید.

سرامیک اشپزخانه

سرامیک اشپزخانه

سرامیک اشپزخانه

Author Photo
میلاد خسروی
نویسنده

نویسنده و پشتیبانی شرکت رایکا پیشرو سازان